ANUNŢ privind organizarea concursului de management în vederea încredinţării managementului Muzeului de Mineralogie Baia Mare

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ
 
ANUNŢ
privind organizarea concursului de management în vederea încredinţării managementului Muzeului de Mineralogie Baia Mare

În conformitate cu prevederile OUG nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş nr. 69/2014, se organizează concurs de management în vederea încredinţării managementului Muzeului de Mineralogie Baia Mare.

Condiţiile de participare la concurs sunt:

 • Cetăţenie română sau a unuia dintre statele membre UE;
 • Capacitate deplină de exerciţiu;
 • Absolvent al studiilor universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile de licenţă:
  • Geologie;
  • Inginerie geologică;
 • Vechime de minimum 5 ani în specialitatea studiilor absolvite;
 • Nu a îndeplinit vârsta legală de pensionare pentru limită de vârstă;

Concursul va consta în analiza proiectelor de management, precum şi susţinerea acestora în cadrul unui interviu.

Proiectele de management şi dosarele de concurs se depun la compartimentul Resurse umane, cam. 129, până la data de 18 aprilie 2014, ora 10.00.

Anunţul, caietul de obiective şi conţinutul dosarului de concurs se afişează la sediul Consiliului Judeţean Maramureş şi pe pagina de internet a acestuia.

PREŞEDINTE
Zamfir Ciceu
 

Actele necesare
pentru dosarele de concurs de management în vederea încredinţării managementului la Muzeul de Mineralogie Baia Mare
 1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;
 2. Copie după actul de identitate;
 3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă îndeplinirea condiţiilor;
 4. Copie după carnetul de muncă, conform cu originalul sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;
 5. Cazier judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 7. Curriculum vitae.
          Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea conformităţii copiilor cu acestea.Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de management precum şi Caietul de obiective, aprobate prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş nr. 69/2014, se găsesc în attachment.
 
 

Despre PLANETARIU BAIA MARE

Planetariul din Baia Mare, primul planetariu public din România, și unicul din Transilvania, de mai bine de o jumătate de secol - este un portal cosmic ce vă pune în contact cu Universul. Din 2015 - cel mai modern planetariu analogic din România, iar din 2020 completat cu un planetariu digital - în cadrul Muzeului de Științe Astronomice Baia Mare. Spectacol și cunoaștere într-un singur loc!
Adaugă la favorite legătură permanentă.

Comentarii

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.