2020

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMPLEXULUI ASTRONOMIC BAIA MARE (2016 – 2021)

artistic_typographic_photo_effect (3)

Notă: parte din textul prezentat aici este corelat cu auditul realizat pentru proiectul ”Baia Mare – Capitală Culturală 2021”

COMPLEXUL ASTRONOMIC BAIA MARE

O atracție turistică preferată de mulți dintre turiștii ce ajung în Maramureș, un  centru cultural-științific cu misiunea de popularizare a astronomiei din perspectivă interdisciplinară, ce înglobează în paradigma instituțională domeniile științei, culturii și educației. În 1969 era primul planetariu public deschis în România, iar timp de câteva decenii – și chiar în prezent – unicul planetariu public din zona Transilvaniei. Din 2015 este cel mai modern planetariu din România și Europa de Sud-Est.


10580761_10200974376199430_1969427185602659341_o

SCURTĂ ISTORIE INSTITUȚIONALĂ

Complexul Astronomic Baia Mare se află în subordinea Consiliului Județean Maramureș, fiind anterior departament al Muzeului de Mineralogie Baia Mare, iar mai înainte, imediat după revoluția din decembrie 1989 – secție a Muzeului Județean Maramureș. În perioada 1969 – 1992 a funcționat ca instituție de sine stătătoare, cu numele de Complexul Astronomic Baia Mare, în coordonarea autorității publice județene. De la 1 iulie 2014 – planetariul băimărean funcționează din nou ca instituție de sine stătătoare coordonată de Consiliul Județean Maramureș.


12095164_10200974381159554_3894248908959108930_o

PATRIMONIU tehnic și COLECȚII

Componentele de patrimoniu ale Complexului Astronomic Baia Mare cuprind parcul astronomic vechi – cu instrumentele optice (lunete, telescoape și alte instrumente pentru observații astronomice și interpretare date – puse în funcțiune în 1969-1970, funcționale, cu o vârstă de aproape 50 ani), parcul astronomic nou – echipamente ultraperformante – telescoape și lunete pentru observații solare și observații astronomice nocturne, cu monturi automatizate și bănci de date cu obiecte deepsky), două colecții filatelice cu tematică astronomică (total 2500 exponate), biblioteca astronomică (în dezvoltare) și arhiva istorică a instituției.

Proiectorul stelar (vechi) ZKP1, o bijuterie tehnică realizată de firma Zeiss din fosta RD Germană, în perioada 1965 – 1967, echipament care poartă numele de planetariu, dat în funcțiune în 1969, actualmente în conservare, reprezintă o variantă puțin îmbunătățită a primului echipament de planetariu din Europa, dezvoltat în perioada interbelică. Acest simulator al cerului de noapte, cu diverse sisteme de coordonate, care prezintă cu acuratețe raporturile de mărime și cele de mișcare pentru câmpul stelar și diverse obiecte (cum ar fi planetele) – este o piesă rarisimă în lumea întreagă, avantajul celui de la Baia Mare fiind faptul că este funcțional, prezentând o uzură fizică relativă a peliculei globului stelar. Afișează aproximativ 3000 de stele. Sistemul mecanic semi-automat funcționează perfect. Piesă în curs de muzealizare.

12194597_10200974402240081_1465486465642063654_o

Proiectorul stelar (nou) ZKP4 este noul echipament de planetariu pun în funcțiune în martie 2015, cu sistem de iluminare LED, tip optico-mecanic asistat digital prin intermediul unor computere industriale. Cele mai recente tehnologii sunt activate în acest sistem de planetariu, cu algoritmi de calcul extrem de exacți. În plus, noul echipament prezentă atât emisfera nordică cerească, cât și emisfera sudică cerească, cu peste 7000 de stele afișate, diverse sisteme de coordonate, grafica constelațiilor, mișcarea diurnă, mișcarea anuală, mișcarea de precesie etc. Prin intermediul acestui nou echipament, Complexul Astronomic Baia Mare este cel mai modern planetariu public din România și Europa de Sud-Est.


12186513_10200974404760144_5212581343863180659_o

PROIECTE DERULATE SAU ÎN DERULARE

 • Partener asociat și beneficiar al proiectului TURISM TRANSCARPATIC – REȚEA PENTRU PROMOVAREA TURISMULUI ÎN REGIUNILE MARAMUREȘ, ZAKARPATIA ȘI IVANO-FRANKIVSK, proiect PHARE, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul de Vecinătate România-Ucraina, PHARE 2004 – 2006;
 • Partener și beneficiar al proiectului PLANETOUR – CREAREA UNUI PRODUS DE TURISM ȘTIINȚIFIC ȘI INFRASTRUCTURA PENTRU O REȚEA DE COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ ÎN DOMENIUL TURISMULUI ȘTIINȚIFIC ÎN MARAMUREȘ ȘI TRANSCARPATIA, proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ENPI Cross-border Cooperation Programme / HUSKROUA 2007 – 2013;
 • Inițiator și beneficiar, în anul 2012, al proiectului ”CONSTELAȚII ROMÂNEȘTI TRADIȚIONALE”, finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN), având ca parteneri Muzeul de Etnografie și Artă Populară Baia Mare, precum și Asociația ”Arta Educației” – ce a vizat reconstituirea în format multimedia a unui fond cultural imaterial ce ilustrează reprezentările şi concepţiile vechi ale românilor despre cerul înstelat, despre relaţia cer – pământ, sub forma astronomiei populare şi a constelaţiilor populare româneşti originale;
 • Inițiator și beneficiar, în anul 2014, al proiectului ”Constelații Românești Tradiționale” – faza națională, proiect finanțat de Administrația Fondului Cultural Național – ref. www.crt-ro.com – sesiune de comunicări științifice, expoziție itinerată în 12 locații din România (planetarii, muzee și asociații astronomice), dezvoltarea expoziției inițiale (adăugarea a încă 30 de constelații românești tradiționale), portarea pe programul de planetariu virtual ”Stellarium” a mitologiei stelare românești – manifestări cu participare internațională. Alte produse: hărți stelare, broșuri, site-internet, pagină youtube cu toate constelațiile etc.
 • Inițiator și beneficiar, în 2016, al proiectului ”Cerul în Mâinile Tale”, proiect finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN), având ca partener principal Asociația ACCES, care transpune într-o formulă tactilă, de fapt multisenzorială, universul constelațiilor românești, al astronomiei populare și al poveștilor despre cer, proiect ce abordează un target de public special, persoanele cu deficiențe ușoare sau severe de vedere și oferă o perspectivă inedită de vizitare pentru publicul obișnuit, permițând o conexiune empatică a mai multor categorii de public și un joc de roluri ce reprezintă o experiență, considerăm noi, utilă pentru orice vizitator.
 • Inițiator și beneficiar, în anul 2017, al proiectului ”Cerul în Mâinile Tale 2 – Planetariu pentru nevăzători”, proiect co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN) — în derulare până la finele anului 2017 —
 • Inițiator și beneficiar, în anul 2017, al proiectului editorial ”Anuar de Astronomie al Complexului Astronomic Baia Mare”, proiect co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN) — în derulare până la finele anului 2017 —

12186540_10200970774269384_7459779695025182967_o

OBIECTIVE PRINCIPALE REALIZATE:

 • diversificarea formelor de valorificare a patrimoniului cultural existent (colecția filatelică) și dezvoltarea componentei de patrimoniu prin achiziții sau donații;
 • dezvoltarea unei platforme de comunicare online prin care să se asigure contactul permanent cu publicul și asigurarea unei imagini instituționale pozitive,
 • realizarea de experimente culturale educaționale non-formale prin susținerea unor activități de club cu tematică astronomică pentru publicul școlar,
 • modernizarea sistemului expozițional pe o platformă digitală multimedia (expoziția Constelații Românești Tradiționale a fost prima expoziție digitală din România realizată de o instituție muzeală); perfecționarea continuă a personalului de specialitate.

12194870_10200970779549516_5407676830364092047_o

PUBLIC ȘI PALMARES

Publicul țintă este unul de nivel local, regional și internațional, fiind vizați atât publicuri școlari, cât și grupuri familiale sau publicul de specialitate. În ultimul an, Planetariul a beneficat de vizita a 7300 de beneficiari direcți, dintre care 5736 au fost copii. La nivelul orginii, se remarcă faptul că 532 dintre vizitatori au fost turiști străini.

Între 2010 și 2014, Complexul Astronomic Baia Mare a realizat 1500 de spectacole de planetariu, 8 expoziții tematice, 10 observații astronomice, 9 manifestări dedicate evenimentelor astronomice, 25 de proiecte și programe educaționale și a participat în cadrul a 6 sesiuni de comunicări. De asemenea, au fost dezvoltate 19 parteneriate în 5 ani, dintre care 3 externe cu Universitatea din Uzhgorod, cu Laboratorul de Cercetări Spațiale și cu Agenția Spațială Europeană.


planetarium

COMUNICARE

În ceea ce privește comunicarea, Centrul Astronomic Baia Mare este prezent într-un mod activ în mediul online, actualizându-și zilnic atât portalul web, cât și conturile de social media, dispunând de un departament de specialitate. Au fost monitorizate 27 de apariții în presa scrisă, dintre care 4 în presa internațională. Operatorul colectează feedback prin intermediul celor trei portale web, prin comunicare directă la sfârșitul fiecărei vizite, dar și monitorizarea platformelor online pe TripAdvisor, Google Places, Twitter, Facebook etc.


12783581_1672163069716461_6660583075715002817_o

LIMITE

 • insuficiența resurselor umane pentru susținerea activităților curente și dezvoltarea programelor propuse, resursele financiare limitate,
 • spațiul insuficient pentru realizarea de expoziții și alte activități educaționale sau specifice,
 • lipsa de protecție împotriva poluării luminoase, având în vedere poziția centrală a amplasamentului unde își desfășoară activitatea.

DSCF2012

DIRECȚII DE DEZVOLTARE

– modernizarea Observatorului Astronomic, prin automatizarea unor funcții de macro-sincronizare;

– extinderea spațiilor existente și crearea de spații cu un nou design arhitectural și asigurarea eficientizării energetice (termice și electrice) a instituției;

– dezvoltarea parcului astronomic, prin achiziția de noi echipamente – telescoape solare, tehnică de astrofotografie, stație de monitorizare meteorică, filtre etc.

– asigurarea ghidajului multilingv (în prezent romana-engleză), cu accesibilizarea ghidajului în limbile maghiară, ucraineană, franceză, germană etc.

– dezvoltarea ofertei de programe și proiecte cultural- științifice pentru publicul vizitator;

– cinema 3D și proiecții digitale de planetariu într-un spațiu dedicat;

– dezvoltarea fondului de carte de specialitate și crearea unei arhive video documentare pentru tematica astronomică;

– reorganizarea spațiului din curtea planetariului prin realizarea unor grădini cu fântâni arteziene și un parc tematic de tehnică astronomică cu lucrări de dimensiuni mari, funcționale, care să ilustreze istoria descoperirii universului și orientarea în spațiu (gnomon – ceas solar și alte asemenea instrumente);

– generarea unui proiect de atenuare a poluării luminoase într-un perimetru larg, al zonei, prin eficientizarea energetică a iluminatului public.


Strategia de dezvoltare a CABM pentru perioada 2016-2020
Versiune audio - via Ruxandra Munteanu