STRATEGIA DE DEZVOLTARE (2016 – 2021)

O atracție turistică preferată de mulți dintre turiștii ce ajung în Maramureș, un  centru cultural-științific cu misiunea de popularizare a astronomiei din perspectivă interdisciplinară, ce înglobează în paradigma instituțională domeniile științei, culturii și educației. În 1969 era primul planetariu public deschis în România, iar timp de câteva decenii – și chiar în prezent – unicul planetariu public din zona Transilvaniei. Din 2015 este cel mai modern planetariu din România și Europa de Sud-Est.

Notă: parte din textul prezentat aici este corelat cu auditul realizat pentru proiectul ”Baia Mare – Capitală Culturală 2021”

Complexul Astronomic Baia Mare se află în subordinea Consiliului Județean Maramureș, fiind anterior departament al Muzeului de Mineralogie Baia Mare, iar mai înainte, imediat după revoluția din decembrie 1989 – secție a Muzeului Județean Maramureș. În perioada 1969 – 1992 a funcționat ca instituție de sine stătătoare, cu numele de Complexul Astronomic Baia Mare, în coordonarea autorității publice județene. De la 1 iulie 2014 – planetariul băimărean funcționează din nou ca instituție de sine stătătoare coordonată de Consiliul Județean Maramureș.

Componentele de patrimoniu ale Complexului Astronomic Baia Mare cuprind parcul astronomic vechi – cu instrumentele optice (lunete, telescoape și alte instrumente pentru observații astronomice și interpretare date – puse în funcțiune în 1969-1970, funcționale, cu o vârstă de aproape 50 ani), parcul astronomic nou – echipamente ultraperformante – telescoape și lunete pentru observații solare și observații astronomice nocturne, cu monturi automatizate și bănci de date cu obiecte deepsky), două colecții filatelice cu tematică astronomică (total 2500 exponate), biblioteca astronomică (în dezvoltare) și arhiva istorică a instituției.

Proiectorul stelar (vechi) ZKP1, o bijuterie tehnică realizată de firma Zeiss din fosta RD Germană, în perioada 1965 – 1967, echipament care poartă numele de planetariu, dat în funcțiune în 1969, actualmente în conservare, reprezintă o variantă puțin îmbunătățită a primului echipament de planetariu din Europa, dezvoltat în perioada interbelică. Acest simulator al cerului de noapte, cu diverse sisteme de coordonate, care prezintă cu acuratețe raporturile de mărime și cele de mișcare pentru câmpul stelar și diverse obiecte (cum ar fi planetele) – este o piesă rarisimă în lumea întreagă, avantajul celui de la Baia Mare fiind faptul că este funcțional, prezentând o uzură fizică relativă a peliculei globului stelar. Afișează aproximativ 3000 de stele. Sistemul mecanic semi-automat funcționează perfect. Piesă în curs de muzealizare.

Proiectorul stelar (nou) SKYMASTER ZKP4 este noul echipament de planetariu puS în funcțiune în martie 2015, cu sistem de iluminare LED, tip optico-mecanic asistat digital prin intermediul unor computere industriale. Cele mai recente tehnologii sunt activate în acest sistem de planetariu, cu algoritmi de calcul extrem de exacți. În plus, noul echipament prezentă atât emisfera nordică cerească, cât și emisfera sudică cerească, cu peste 7000 de stele afișate, diverse sisteme de coordonate, grafica constelațiilor, mișcarea diurnă, mișcarea anuală, mișcarea de precesie etc. Prin intermediul acestui nou echipament, Complexul Astronomic Baia Mare este cel mai modern planetariu public din România și Europa de Sud-Est.

 • Partener asociat și beneficiar al proiectului TURISM TRANSCARPATIC – REȚEA PENTRU PROMOVAREA TURISMULUI ÎN REGIUNILE MARAMUREȘ, ZAKARPATIA ȘI IVANO-FRANKIVSK, proiect PHARE, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul de Vecinătate România-Ucraina, PHARE 2004 – 2006;
 • Partener și beneficiar al proiectului PLANETOUR – CREAREA UNUI PRODUS DE TURISM ȘTIINȚIFIC ȘI INFRASTRUCTURA PENTRU O REȚEA DE COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ ÎN DOMENIUL TURISMULUI ȘTIINȚIFIC ÎN MARAMUREȘ ȘI TRANSCARPATIA, proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ENPI Cross-border Cooperation Programme / HUSKROUA 2007 – 2013;
 • Inițiator și beneficiar, în anul 2012, al proiectului ”CONSTELAȚII ROMÂNEȘTI TRADIȚIONALE”, finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN), având ca parteneri Muzeul de Etnografie și Artă Populară Baia Mare, precum și Asociația ”Arta Educației” – ce a vizat reconstituirea în format multimedia a unui fond cultural imaterial ce ilustrează reprezentările şi concepţiile vechi ale românilor despre cerul înstelat, despre relaţia cer – pământ, sub forma astronomiei populare şi a constelaţiilor populare româneşti originale;
 • Inițiator și beneficiar, în anul 2014, al proiectului ”Constelații Românești Tradiționale” – faza națională, proiect finanțat de Administrația Fondului Cultural Național – ref. http://www.crt-ro.com – sesiune de comunicări științifice, expoziție itinerată în 12 locații din România (planetarii, muzee și asociații astronomice), dezvoltarea expoziției inițiale (adăugarea a încă 30 de constelații românești tradiționale), portarea pe programul de planetariu virtual ”Stellarium” a mitologiei stelare românești – manifestări cu participare internațională. Alte produse: hărți stelare, broșuri, site-internet, pagină youtube cu toate constelațiile etc.
 • Inițiator și beneficiar, în 2016, al proiectului ”Cerul în Mâinile Tale”, proiect finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN), având ca partener principal Asociația ACCES, care transpune într-o formulă tactilă, de fapt multisenzorială, universul constelațiilor românești, al astronomiei populare și al poveștilor despre cer, proiect ce abordează un target de public special, persoanele cu deficiențe ușoare sau severe de vedere și oferă o perspectivă inedită de vizitare pentru publicul obișnuit, permițând o conexiune empatică a mai multor categorii de public și un joc de roluri ce reprezintă o experiență, considerăm noi, utilă pentru orice vizitator.
 • Inițiator și beneficiar, în anul 2017, al proiectului ”Cerul în Mâinile Tale 2 – Planetariu pentru nevăzători”, proiect co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN) – în derulare până la finele anului 2017 –
 • Inițiator și beneficiar, în anul 2017, al proiectului editorial ”Anuar de Astronomie al Complexului Astronomic Baia Mare”, proiect co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN);
 • Partener în proiectul european UNITRIP – Universe to reach? In Planetariul – pe platforma ERASMUS+ ce vizează mai multe schimburi de experiență cu planetarii partenere din Cehia, Germania, Slovacia, Polonia, Ungaria și realizarea unui produs intelectual difuzabil în toate țările partenere (2018 – 2020).

 • diversificarea formelor de valorificare a patrimoniului cultural existent (colecția filatelică) și dezvoltarea componentei de patrimoniu prin achiziții sau donații;
 • dezvoltarea unei platforme de comunicare online prin care să se asigure contactul permanent cu publicul și asigurarea unei imagini instituționale pozitive,
 • realizarea de experimente culturale educaționale non-formale prin susținerea unor activități de club cu tematică astronomică pentru publicul școlar,
 • modernizarea sistemului expozițional pe o platformă digitală multimedia (expoziția Constelații Românești Tradiționale a fost prima expoziție digitală din România realizată de o instituție muzeală); perfecționarea continuă a personalului de specialitate.

Între anii 1969 – 2019, planetariul băimărean a fost vizitat de peste un milion de persoane. A realizat colaborări multiple cu organisme și instituții din țară și străinătate, generând prin proiectele naționale multiple și premierele naționale și mondiale un interes deosebit din partea publicului și a presei. Din 2018, Complexul Astronomic Baia Mare este membru al Rețelei Naționale a Muzeelor din România, iar din 2019 membru al Asociației Internaționale a Planetariilor. Dezvoltă colaborări excelente cu Asociația de Astronomie Culturală din România, cu planetariile publice, observatoarele astronomice, asociațiile și societățile astronomice din România.

Pe plan local, realizează colaborări excelente cu Palatul Copiilor Baia Mare și Centrul de Excelență în Astronomie al Colegiului Național ”Vasile Lucaciu”.

În ceea ce privește comunicarea, Centrul Astronomic Baia Mare este prezent într-un mod activ în mediul online, actualizându-și zilnic atât portalul web, cât și conturile de social media, dispunând de un departament de specialitate. Au fost monitorizate 27 de apariții în presa scrisă, dintre care 4 în presa internațională. Operatorul colectează feedback prin intermediul celor trei portale web, prin comunicare directă la sfârșitul fiecărei vizite, dar și monitorizarea platformelor online pe TripAdvisor, Google Places, Twitter, Facebook etc.

Relativ la anul 2019, până la momentul deschiderii la Brașov a celui mai mare planetariu digital din România, Planetariul Baia Mare a fost timp de o jumătate de secol unicul planetariu public din Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș, acoperind virtual un sector public cu peste 5 milioane de clienți virtuali.

Întrucât evoluăm într-o societate dinamică în care digitalizarea instituțiilor publice este o prioritate, modernizarea tehnologică a instituției noastre nu mai poate fi doar o aspirație, ci un model aplicat, iar diversificarea conexiunilor cu publicul prin dezvoltarea unor proiecte și programe culturale și educaționale pe o platformă inter și multidisciplinară este calea de urmat.


PLANETARIULActualmente (2019), din rațiuni de conservare și management eficient al resurselor tehnice și umane – numărul demonstrațiilor astronomice de planetariu este de 4/zi, și alte trei virtuale pentru turiși străini, care solicită ghidaj în limba engleză.

Atașarea unui sistem de proiecție digitală full dome, sincronizat cu proiectorul principal optic Zeiss Skymaster ZKP4 – ar conduce la dezvoltarea unei platforme hibrid, ce va permite derularea mai multor spectacole, diversificarea acestora prin dimensiunea dramatizării unor scene fictive sau de documentar științific, toate proiectate full-dome, rezultând o capacitate sporită a instituției noastre de a oferi experiențe unice în cupola planetariului și conducând la o satisfacție sporită a publicului vizitator. Platforma de proiecție digitală permite prezentarea live sau înregistrată a unor spectacole de imersiune video în universul apropiat sau de profunzime.

Proiectoarele optice de planetariu exprimp vibrația secolului 20 și a unor modalități specifice de expunere și conectare la realitatea fizică. Secolul 21 a adus noutăți și tehnologii digitale de mare rafinament, rezoluție puternică și capacități superioare de operare.

La sistemul hibrid de planetariu pot fi atașate proiectoare de fascicule laser pentru generarea unor spectacole speciale de lumini, ce pot fi conectate cu prezentările de bază.

OBSERVATORUL ASTRONOMIC


 

Observatorul astronomic necesită o modernizare structurală tehnologică, care să ofere sincronizarea telescopului activ automatizat și conectat prin CCD la resursa de management imagine, cu cupola rotativă – care actualmente este un sistem ghidat manual, ne-eficient și disturbativ din punct de vedere fonic și ca administrare.

Până la automatizarea Observatorului astronomic – acesta este accesibil ca obiectiv muzealizat, iar în holul rotondă exterior este vizitabilă expoziția ”Obiecte Messier”.

Modernizarea Observatorului Astronomic se înscrie pe o plajă temporală ce va depăși probabil anul 2020, cu ținta finală undeva în 2023.

PROGRAME DE EDUCAȚIEPlanetariul băimărean a cochetat și susținut în perioada 2009 – 2014 cu ideea de ”club astronomic” pentru copii, inițiativă care a avut oarecare succes, însă din rațiuni obiective a fost transferată conceptual spre o tabără de vară cu durata de o lună de zile (iulie), dedicat copiilor cu vârsta cuprinsă între 6 – 15 ani.

Planetariul Baia Mare este deschis susținerii la cerere a unor cluburi de dezbateri tematice pentru copii și adulți (de ex: un cerc de literatură S.F.) cu un program maleabil.

(această rubrică necesită actualizare – 2019)

MARKETINGComplexul Astronomic Baia Mare își va remodela strategia de marketing propunând elemente noi, atractive – publicului. Spre exemplu, Planetariul ar putea fi deschis în zilele de Luni – când toate muzeele sunt închise. Sau – standul de publicații și suveniruri – va capta și mai mult atenția vizitatorilor, care nu vor mai pleca doar cu mâinile goale și cu biletul în buzunar.

Din 2015 tichetele de acces ale planetariului au fost personalizate – așa încât tichetul de bază este un pliant tipărit cu valoare fiscală, iar cel redus – o carte poștală cu valoare fiscală. Cum ar fi dacă nu ar mai trebui să folosim un magnet suplimentar pentru a lipi poza pe frigider? Este doar o întrebare retorică. În 2020 – standul de publicații și suveniruri va deveni o realitate concretă.

EXPOZIȚIILEExpoziția digitală multimedia ”Constelații Românești Tradiționale” a marcat, începând cu anul 2012 a nouă direcție conceptuală a instituției noastre – cea a etno-cosmologiei – transpusă în crearea de conținut digital. Expoziția CRT a fost prima expoziție digitală multimedia din România, prezentată într-un muzeu, care a etalat exponate virtuale, componente ale patrimoniului cultural imaterial al poporului român. În 2013 – proiectul extensie a adăugat celor 9 exponate originale, alte 30 de exponate de contact cu civilizația greco-romană și în general cu cea occidentală, pe paliere temporale mai recente. Cele 39 de exponate au fost incluse în softul de planetariu virtual Stellarium, în 2013 – iar în 2019 RSA Cosmos le-a preluat în softul de bază pentru planetariul produs de această firmă – devenind accesibile teoretic pentru marea majoritate a planetariilor digitale din România. În 2016 – expoziția inițială a fost special remasterizată pentru accesibilitatea persoanelor cu deficiențe de vedere, fiindu-i atașate planșe tactile cu scriere Braille, mână curentă, un glob cu constelații tridimensionale etc. – devenind astfel multisenzorială, iar în 2017 a fost inaugurat planetariul pentru nevăzători – o platformă fizică cu o aplicație digitală de ghidare – demers unicat în lume până în anul 2017.

Expoziția ”Universul Meu”, expoziție didactică și pedagogică, formulată ca și concurs național de creații literare și artistice inspirate de astronomie și cosmos – este o etalare multianuală a lucrărilor de artă plastică câștigătoare ale acestui concurs. Planetariul este partener și gazda acestei expoziții multianuale, care an de an își schimbă exponatele, fiind o reală inspirație pentru copiii care vizitează planetariul.

Expoziții precum ”Fantezii Galactice” – picturi în ulei semnate Victoria Labuhn, cu teme inspirate din astronomie și vizita la planetariu, seria de expoziții de fotografii ce valorifica simbolistica cosmologică în universul creației populare românești – fotografii realizate de Ilie Tudorel, care împreună cu planetariul nostru a realizat în 2018 un adevărat maraton cultural prin țară, itinerând o expoziție duplex în peste 10 locații, la cele mai semnificative muzee din România, precum și alte expoziții temporare (ex: Bruxelles …) – sunt elemente importante în agenda inter și multidisciplinară a Complexului Astronomic Baia Mare.

PROGRAMUL DE MOBILITATE ASTRONOMICĂFie schimburi de experiență cu colegi de la alte planetarii din țară și străinătate, fie tabere astronomice organizate de noi sau la care participăm, fie sesiuni speciale de observații astronomice în puncte libere de poluare luminoasă din Baia Mare și Maramureș, fie itinerarea unor expoziții proprii în alte locații din România – în acest domeniu, suntem abia la început. Putem oferi – în viitor – cu ajutorul unui computer și al unui videoproiector – susținere pentru diverse lecții tematice din programele școlare și prezentări exaustive în susținerea unor teme.

CONEXIUNI CULTURALEConexiunile culturale – cu alte instituții sau persoane private și voluntari – se pot realiza prin organizarea unor spectacole muzicale, de teatru scurt, teatru tematic, astro-poezie, expoziții-experiment și alte activități de animație culturală. Suntem deschiși la colaborări ce se pot înscrie în această direcție.

Expoziții precum ”Fantezii Galactice” – picturi în ulei semnate Victoria Labuhn, cu teme inspirate din astronomie și vizita la planetariu, seria de expoziții de fotografii ce valorifica simbolistica cosmologică în universul creației populare românești – fotografii realizate de Ilie Tudorel, care împreună cu planetariul nostru a realizat în 2018 un adevărat maraton cultural prin țară, itinerând o expoziție duplex în peste 10 locații, la cele mai semnificative muzee din România, precum și alte expoziții temporare (ex: Bruxelles …) – sunt elemente importante în agenda inter și multidisciplinară a Complexului Astronomic Baia Mare.

DIGITALIZAREA PATRIMONIULUIPrima digitizare, incompletă, a colecției filatelice a planetariului a fost realizată în scop documentar, pentru asigurarea studiului timbrelor în condiții de siguranță – și a fost realizată în anul 2009, cu o platformă de scanare deja depășită la acel moment. Colecția va fi digitizată din nou și transpusă într-un catalog digital online pe site-ul planetariului sau într-o locație dedicată. Între timp colecția a fost imbogățită cu alte cataloage și acestea se vor regăsi și rele în spațiul virtual.

2008 - 2023 MUZEUL DE ȘTIINȚE ASTRONOMICE BAIA MARE II ASTRONOMY SCIENCE MUSEUM II PLANETARIUM
Sari la conținut