Clipboard01

 pl@NETour

”Crearea unui produs de turism științific și infrastructura pentru o rețea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului științific în Maramureș și Transcarpathia”

Întâlnirea de începere a proiectului s-a desfășurat la Baia Mare, 26 noiembrie 2013

Informații generale despre proiect

•Prioritatea  1 din cadrul programului ENPI  – Promovarea dezvoltării economice și sociale
•Măsura 1.1 – Dezvoltarea sustenabilă a turismului
•Locație :  județul Maramureș (RO) și regiunea

Transcarpathia (UA)

•Durată : 22 luni, începând cu luna septembrie 2013
•Buget total : 529.724 €, din care

476.751,60 € grant ENPI,

reprezentând 90%

Parteneriatul proiectului

– Consiliul Județean Maramureș, România – aplicant şi beneficiar
– Muzeul de Mineralogie – Planetariul Baia Mare, România – partener  1
– Asociația Internațională a Instituțiilor de Dezvoltare Regională IARDI din Uzhgorod, Ucraina – partener  2
– Universitatea Națională Uzhgorod, Laboratorul de Cercetări Spațiale, Ucraina – partener  3

Obiectivele proiectului

Obiectiv general: Dezvoltarea potențialului turistic în regiunea transfrontalieră Maramureș și Transcarpathia.

Obiective specifice:

– Crearea unui produs de turism științific  – pl@NETour, prin îmbunătățirea  dotărilor Planetariului Baia Mare și a Laboratorului de cercetări spațiale a Universității Naționale Uzhgorod;

– Dezvoltarea unei rețele de parteneriat în domeniul turismului  științific, pentru facilitarea transferului de bune practici;

– Stimularea interesului publicului pentru astronomie

– Promovarea unor activități educative non-formale.

Activități principale:

– MANAGEMENT PROIECT

– ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIȚIE

– CREAREA INFRASTRUCTURII REȚELEI TRANSFRONTALIERE DE TURISM ȘTIINȚIFIC PRIN:

1.Echiparea Planetariului Baia Mare cu proiector optico-mecanic de ultimă generație și dotarea Laboratorului de Cercetări Spațiale a Universității Naționale Uzhgorod cu un proiector digital de planetariu și cu un dom portabil pentru planetariu;

2.Elaborarea unei hărți cu potențiale puncte de observație astronomică, fără poluare luminoasă, câte 5 pe regiune în Maramureș și Transcarpathia;

– FORMAREA REȚELEI DE TURISM ȘTIINȚIFIC ÎN CELE DOUĂ REGIUNI DE GRANIȚĂ PRIN:

1.Conectarea on-line a partenerilor (2 centre pl@NETour la Planetariu BM și Laboratorul de Cercetări Spațiale a UNU şi 2 parteneri de sprijin – CJ Maramureș și IARDI );

2. Realizarea de schimburi de experienţă în domeniul turismului ştiinţific (2 workshopuri -1 în Maramureș cu tema prezentări în cupola planetariului și 1 în Transcarpathia cu tema observații astronomice și 3 workshopuri on/line, 1 cu tema poluare luminoasă și a spațiului cosmic;

3. Instruire personal din centrele pl@NETour în utilizarea noilor echipamente (6 persoane).

– DEZVOLTAREA PRODUSULUI DE TURISM ȘTIINȚIFIC pl@NETour, CARE VA CONSTA DIN:

1.Observaţii astronomice în cadrul celor 2 centre pl@NETour, câte 2 în Baia Mare și 2 în Uzhgorod;

2. Observaţii astronomice sub cerul liber în punctele de observaţie identificate în cele 2 regiuni câte 2 în Maramureș și 2 în Transcrapathia (min 15 participanți/observație);

3. Prezentări de planetariu în cele 2 centre pl@NETour, câte 2 în Baia Mare și 2 în Uzhgorod;

4.Elaborare harta stelară și ghid orientare pe cer în RO/ENG/UA.

– PROMOVARE ȘI PUBLICITATE PRIN:

-Conferinţe de presă(min 2) şi articole de presă (min.6-3/reg);
-Broşuri multilingve pl@NETour (editate în limbile română, ucraineană şi engleză , 2000 ex.);
-Ghiduri de orientare pe cer și hartă stelară(editate în limbile română, ucraineană şi engleză, 2000 ex.);
-Materiale promoţionale: 2 roll-upuri,  300 dosare,  500CD-uri;
-Aplicaţii pl@NETour 1 pentru IPhone şi 1 pentru Android
-Web-site multilingv şi blogul proiectului;
-Conferinţă finală ce va avea loc la Baia Mare.
 

-REZULTATE PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG:

•Diversificarea ofertei turistice în cele 2 regiuni şi atragerea unui public cât mai  larg spre astronomie;
•Introducerea turismului ştiinţific ca direcţie inovativă în dezvoltarea turismului în cele două regiuni transfrontaliere;
•Reintroducerea astronomiei ca şi materie opţională în curricula şcolară;
•Infiinţarea unui planetariu digital la Universitatea Naţională din Uzhgorod.
 
pagină de prezentare în curs de editare – informația prezentată nu este exhaustivă. Vă rugăm să reveniți în următoarele zile pentru a obține informația de actualitate. 

Clipboard02

2008 - 2023 MUZEUL DE ȘTIINȚE ASTRONOMICE BAIA MARE II ASTRONOMY SCIENCE MUSEUM II PLANETARIUM
Sari la conținut