ANUARUL DE ASTRONOMIE POPULARĂ AL COMPLEXULUI ASTRONOMIC BAIA MARE

Publicat la finalul anului 2018, prefațând aniversarea jubileului planetariului băimărean, noul număr al Anuarului Complexului Astronomic Baia Mare a sfârșit prin a nu mai fi lansat cu surle și trâmbițe, oficial, devenind apriori loc comun în mapele aniversare, în materialele de protocol sau fiind oferit în dar aleatoriu și vizitatorilor pasionați. Aidoma primului număr al publicației, ”noul” Anuar are o prezentare grafică premium și reconstituie panoramic, în imagini și cuvinte alese, istoria recentă și mai veche a prestigioasei instituții băimărene, vizitată anual de zeci de mii de oameni pasionați de știință și cultură. Anuarul nu solicită o lecturare științifică și nu are pretenția formulării sau comentării celor mai recente teorii cosmologice, ci este mai degrabă un ”jurnal de la bordul” fantasticei mașinării spațio-temporale din strada Coșbuc – 16, de la Baia Mare: … planetariul.

Conceptul și logica acestei publicații sunt explicate în articolul ”Argument”, decriptând miturile fondatoare ale instituției noastre și demonstrând veleitățile de primă știință în modernitate ale astronomiei precum și importanța sa în actualitatea cotidiană, pentru a nu mai vorbi de viitorul spațial al umanității. Sunt prezentate cele câteva dimensiuni tematice ale activității Complexului Astronomic Baia Mare și motivele pentru care această instituție este unicat în România din mai multe perspective, asigurând pionieratul unor proiecte extrem de fezabile dedicate publicului larg și unor categorii defavorizate de public.

Articolul ”Omagiu”, este dedicat amintirii prietenului și colegului nostru Mircea Lițe, care nu de mult, dar foarte devreme, a plecat printre stele și care – în cei câțiva ani petrecuți la planetariu – a adus plus valoare prin proiectele gestionate, fiind unul dintre cei mai importanți actori ai istoriei recente a planetariului băimărean.

Complexul Astronomic Baia Mare oferă pliantul său de prezentare generală sub forma unui tichet de acces pentru adulți, iar această idee integrativă a avut nevoie de un update după câțiva ani. Sub forma unui mesaj tonic care invită la cunoaștere, articolul ”Un mesaj important din viitor pentru vizitatorii noștri” prezintă concis și incitant oferta noastră pentru audiența generală și nu numai. Și în acest caz, ca și în celelalte articole, imaginile pot face diferența, fiind extrem de sugestive.

Articolul ”Pagini de arhivă dintr-o istorie de 50 de ani”, reprezintă rodul unei activități laborioase de cercetare a arhivei interne a planetariului, din care au fost extrase paginile mai luminoase ale istoriei instituționale și lăsând la o parte așteptările deșarte ale personalului de specialitate peste care s-a așternut ”praful”. Este documentată istoria instituției din perspectiva oamenilor care au trecut prin timp și a activităților concrete realizate la planetariu.

”Remember Planetariul Baia Mare” este un fel de post-față a articolului anterior, prezentând biografic amintirile din vremuri apuse și mai recente ale unuia dintre ”actorii” importanți ai istoriei planetariului băimărean.

Ajungem cu gândul în istoria foarte recentă a planetariului prin ”Scurtă călătorie în timp: 2009 – 2018”, iar cei 9 ani sunt cuprinși in rapoarte descriptive de activitate, ilustrate bogat în imagini, atitudini și proiecte realizate. De la Anul Internațional al Astronomiei – 2009 și până la expoziția digitală multimedia ”Constelații Românești Tradiționale”, varianta mobilă itinerată în zeci de locații din țară – este reconstituită aria diversificată a activităților realizate la planetariul băimărean care, din 2014 devine prima instituție de gen din România de sine stătătoare.

Pentru că are structura unui ”almanac”, articolul ”Simbolistica numelui planetelor din sistemul solar. Știință sau coincidență?” reprezintă un excurs incitant și necesar în logistica lucrării, arătând din nou cât de interesantă este astronomia.

Articolul ”Fenomene cosmice în interpretarea credințelor populare” reprezintă variațiunea tematică necesară în această publicație, pentru a susține titlul său de ”Anuarul de Astronomie Populară al Complexului Astronomic Baia Mare” și compune documentaristic viziunea populară – din perspectivă istorică – asupra fenomenelor cerești excepționale sau comune, cum ar fi apariția cometelor, dușurile meteorice etc.

Articolele ”Pendulul lui Foucault” și ”Navetele spațiale” sunt irumperi informative în actualitate, în arce ale timpului ce focusează atenția asupra unor dispozitive de măsurat sau tehnologii de transport spațial.

Calendarul evenimentelor astronomice ale anului 2019, reprezintă un articol de bază al Anuarului, compunând lista explicată a tuturor evenimentelor astronomice, corelată cu datele de răsărit și apus pentru Soare și Lună și asociată cu orele de vizibilitate pentru cerul băimărean.

Am găsit de cuviință – dacă ne vom fi întristat în primele file ale publicației – ca finalul acestei lucrări să ne smulgă măcar un zâmbet dacă nu să ne producă hohote de râs în cadrul unei rubrici de astro-umor, iar calendarul pe anii 2019-2021 ne va ajuta să ne planificăm activitățile din viitor.

Colegiul redacțional al lucrării: Ovidiu Ignat, Ioan Bob, Septimiu Vancea, Ciprian Petru Crișan;

Autorul conceptului editorial, redactor-șef, autor al multor articole și dtp-ist: Ciprian Petru Crișan. Lucrarea, ce cuprinde 120 pagini, a fost publicată sub ISSN 2601 – 4114 ISSN-L 2601 – 4114, la Tipografia Ceconii Baia Mare, într-un tiraj de 1000 buc.  La sfârșitul anului 2019, va fi publicat următorul număr al Anuarului, pentru anul 2020.

Complexul Astronomic Baia Mare

2008 - 2023 MUZEUL DE ȘTIINȚE ASTRONOMICE BAIA MARE II ASTRONOMY SCIENCE MUSEUM II PLANETARIUM
Sari la conținut